خدمات شرکت فنی مهندسی عمران گستر
  • طراحی و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی
  • طراحی و اجرای اسکلت های فلزی ( پیچ و مهره ای ، جوشی )
  • اجرای اسکلت های بتنی و سقف های تیرچه فلزی
  • اجرای کفپوش های پلیمری و بتن های سخت
شرکت عمران گستر پروژه های عمران گستر سقف های کامپوزیت عرشه فولادی اسکلت های بتنی سقف های تیرچه فلزی کفپوش های پلیمری