مقایسه کفپوش های پلیمری پارکینگی و سیستم های سنتی سنگی

 

دراین بخش به شرح مزایای کفپوش های پلیمری پارکینگی و مقایسه آن با سیستم های سنتی سنگی پرداخته شده است .

 

کفپوش های پلیمری پارکینگی (پلی اورتان ، اپوکسی ) بر خلاف مصالح سنگی دارای یکنواختی خواص در تمامی سطح کار می باشد .
کفپوش های پلیمری پارکینگی ( پلی اورتان ، اپوکسی ) در زمان بارش باران بر خلاف سنگ دارای هیچ گونه لغزندگی نمی باشد و از اصطکاک کافی برخوردار می باشد .
با عبور اتومبیل از روی کفپوش های پلیمری (پلی اورتان ، اپوکسی ) بر خلاف سنگ هیچ گونه صدایی از حرکت لاستیک اتومبیل بر روی کفپوش تولید نمی شود .
کفپوش های پلیمری ( پلی اورتان ، اپوکسی ) در سطح رمپ ها بر خلاف مصالح سنگی دارای سطح صاف و یکنواخت می باشد .
کفپوش های پلیمری ( پلی اورتان ، اپوکسی ) دارای ضخامت بسیار کم و در حدود 1 الی 2 میلی متر می باشد که در مقایسه با مصالح سنگی در پایان کار ارتفاع باقیمانده سقف بسیار بیشتر می باشد .
سرعت اجرای کفپوش های پلیمری ( پلی اورتان ، اپوکسی ) بسیار بیشتر از سرعت اجرای مصالح سنگی می باشد .
با استفاده از کفپوش های پلیمری بر خلاف مصالح سنگی قابلیت مجزا نمودن پارکینگ ها از یکدیگر و شماره گذاری مربوط به هر پارکینگ امکان پذیر می باشد .
امکان اجرای علائم ترافیکی در پارکینگ ها بر خلاف مصالح سنگی
کفپوش های پلیمری دارای تنوع رنگ می باشد که باعث زیباتر شدن فضای پارکینگ می شود .