مقایسه سقف های کرمیت و تیرچه بلوک معمولی

 

مقایسه بین سقف تیرچه فلزی ( کرمیت ) و سقفهای تیرچه بلوک :

 

برای آشنایی بیشتر و درک بهتر تفاوت های سقف کرمیت و تیرچه بلوک ابتدا سقف های تیرچه بلوک معمولی شرح داده می شود .

 

در سقف های تیرچه بلوک معمولی،تیرچه های با جان باز قبل از یکپارچه شدن سقف قادر به تحمل بار سقف نیستند لذا باید توسط تعدادی پایه (جکها یا شمع ها ) به نحو مناسبی نگهداری شوند جکهایی که در زیر سقف های تیرچه بلوک برای تحمل وزن بتن تازه تا رسیدن به مقاومت اولیه آن استفاده می شود حداقل باید 10 روز بدون تغییر باقی بمانند که باعث افزایش زمان اجرا می گردد

.

سقف تیرچه بلوک معمولی

 

 


 

عدم نیاز شمع بندی در زیر سقف در سقف های کرمیت نسبت به سقف های تیرچه بلوک معمولی • 
•  امکان بتن ریزی همزمان طبقات به دلیل عدم نیاز به شمع بندی در سقف های کرمیت
•  کاهش زمان اجرای سقف به دلیل عدم نیاز به شمع بندی بر خلاف سقف های تیرچه بلوک معمولی
•  بازگشت سریع سرمایه به علت افزایش سرعت اجرا
•  حذف هزینه های مربوط به شمع گذاری