معرفی سقف های کرمیت

 

اسکلت های فلزی و سقف های تیرچه فلزی ( کرمیت ):

 

این سیستم  از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن تشکیل شده است . در ساخت این تیرچه ها بال فوقانی و تحتانی از یک تسمه و میلگرد تشکیل شده است . در فاصله تیرچه ها از بلوکهای پیش ساخته سیمانی ، قالب های موقت فولادی ، طاق ضربی و پلی استایرن استفاده می شود . با توجه به طراحی تیرچه ها هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشد و تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را تحمل نمایند . پس از این که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود رسید ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می نمایند که به چهار نوع مختلف سقف تیرچه بلوک کرمیت ، سقف پلیمری کرمیت ، سقف کامپوزیت کرمیت و سقف ضربی کرمیت تقسیم بندی می شود .


اجزای تشکیل دهنده  سقف های کرمیت :
•    تیرچه های فولادی با جان باز
•    بلوک های پرکننده با توجه به نوع سقف
•    آرماتور
•    بتن