معرفی سقف های کامپوزیت عرشه فولادی

سیستم سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( متال دک  Metal Deck ) از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای که به تیرها و شاهتیرهای فولادی متصل می شوند، تشکیل شده است.سیستم سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( متال دک Metal Deck ) قابل اجرا بر روی اسکلت های فلزی ( پیچ و مهره ای ، جوشی ) و اسکلت های بتنی می باشد. در این سیستم ورق های گالوانیزه ذوزنقه ای آجدار نقش قالب باربر و ماندگار را بر عهده دارد که توسط برشگیر های فولادی استاندارد به تیرهای فرعی و اصلی متصل می گردد . در این سیستم عملکرد مختلط دال بتن مسلح و ورق فولادی ذوزنقه ای ، نقش مهمی در تامین صلبیت سقف و رفتار مطلوب برشی آن خواهد داشت .

 


 

اجزای تشکیل دهنده سقف های کامپوزیت عرشه فولادی :
1.  ورق فولادی ذوزنقه ای شکل
2.  برشگیر گلمیخ
3.  آرماتور
4.  بتن

ورق های فولادی ذوزنقه ای :
 جنس ورق ها از فولاد می باشد که با توجه به پارامتر های مختلف طراحی از ورقهای با ضخامت متفاوت استفاده می شود ، این ورقها وظیفه قالب بندی سقف و تحمل بارهای حین ساخت و بار بتن خیس را به عهده دارد. 

 



 

برشگیرها
برشگیر ها در این سیستم به دو صورت قابل اجرا می باشد .
1-    برشگیر جوشی   Shear Stud  )
2-   
برشگیر پرسی ( Direct Fasteni  )