مشخصات ورقهای فولادی مورد استفاده در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی

  مشخصات مقاطع سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( Metal Deck ) عبارتند از :