مراحل اجرای کفپوش های پلیمری پارکینگی

 

مراحل اجرای کفپوش های پلیمری ( پلی اورتان ، اپوکسی ) عبارتند از :

•  آماده سازی سطح بتن
•  پوشش ترکها و گوشه ها جهت آب بندی توسط پرایمر
•  پوشش پرایمر توسط مواد الاستومر
•  پوشش کل سطح توسط پرایمر اصلی
•  پراکندن سیلیس در سطح پرایمر
•  پوشش نهائی سطح 
•  خط کشی و علامت گذاری