انواع کفپوش های پلیمری پلی اورتان

 

1- کفپوش های پارکینگی پلی اورتان

 

 


2- کفپوش های صنعتی پلی اورتان

 

 

 


3- کفپوش های بیمارستانی پلی اورتان

 

 

 


4- کفپوش های ورزشی پلی اورتان

 


5- کفپوش های لوکس دکوراتیو تجاری پلی اورتان

 

 

 


6- کفپوش های ترافیکی پلی اورتان

 


7 - کفپوش های مسکونی پلی اورتان