پروژه های مربوط به سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی


تهران - شهر زیبا - پروژه ساختمان اداری
تهران - شهر زیبا - پروژه ساختمان اداری

تهران - جمهوری - حسینیه پارچه فروشان
تهران - جمهوری - حسینیه پارچه فروشان

تهران - تهرانسر - بلوار لاله - پروژه ساختمان تجاری
تهران - تهرانسر - بلوار لاله - پروژه ساختمان تجاری

تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه ساختمان اداری
تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه ساختمان اداری

تهران - حقانی - پروژه باغ کتاب - شرکت کیسون
تهران - حقانی - پروژه باغ کتاب - شرکت کیسون

تهران - تهرانپارس - پروزه ساختمان اداری
تهران - تهرانپارس - پروزه ساختمان اداری

استان البرز - کردان - پروژه ساختمان ویلایی
استان البرز - کردان - پروژه ساختمان ویلایی

تهران - رباط کریم - پروژه ساختمان تجاری
تهران - رباط کریم - پروژه ساختمان تجاری

تهران - شهرک راه آهن - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - شهرک راه آهن - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - پیروزی - پروژه ساختمان تجاری
تهران - پیروزی - پروژه ساختمان تجاری

تهران - شهرک صنعتی خوارزمی - پروژه سوله طبقاتی
تهران - شهرک صنعتی خوارزمی - پروژه سوله طبقاتی

تهران - مفتح جنوبی - پروژه ساختمان قوه قضائیه
تهران - مفتح جنوبی - پروژه ساختمان قوه قضائیه

تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - جنت آباد - 35 متری گلستان - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - جنت آباد - 35 متری گلستان - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - سازمان انرژی اتمی - پروژه پارکینگ طبقاتی
تهران - سازمان انرژی اتمی - پروژه پارکینگ طبقاتی

تهران - جنت آباد شمالی - پروژه ساختمان قوه قضائیه
تهران - جنت آباد شمالی - پروژه ساختمان قوه قضائیه

تهران -باقرآباد - پروژه ساختمان مسکونی
تهران -باقرآباد - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - شهرک راه آهن - بلوار امیر کبیر - پروژه بانک سپه
تهران - شهرک راه آهن - بلوار امیر کبیر - پروژه بانک سپه

تهران - شهرک صنعتی خوارزمی - پروژه سوله
تهران - شهرک صنعتی خوارزمی - پروژه سوله

تهران - دهکده المپیک - پروژه مجتمع مسکونی
تهران - دهکده المپیک - پروژه مجتمع مسکونی

تهران - شهرک غرب - پروژه تجاری مهستان
تهران - شهرک غرب - پروژه تجاری مهستان

تهران - شهرک گلستان - بلوار امیر کبیر - پروژه یاس 3
تهران - شهرک گلستان - بلوار امیر کبیر - پروژه یاس 3

تهران - جنت آباد
تهران - جنت آباد

تهران - آیت اله کاشانی - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - آیت اله کاشانی - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله طبقاتی
تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله طبقاتی

تهران - شریعتی - خیابان یخچال - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - شریعتی - خیابان یخچال - پروژه ساختمان مسکونی

سقف عرشه فولادی با اسکلت بتنی - تهران - جنت آباد
سقف عرشه فولادی با اسکلت بتنی - تهران - جنت آباد

تهران - میدان انقلاب - پروژه ساختمان اداری
تهران - میدان انقلاب - پروژه ساختمان اداری

تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان اداری
تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان اداری

استان البرز - طالقان - پروژه ساختمان مسکونی
استان البرز - طالقان - پروژه ساختمان مسکونی

استان اصفهان - کاشان - شهرک صنعتی سلیمانی - شرکت فرش قیطران کاشان
استان اصفهان - کاشان - شهرک صنعتی سلیمانی - شرکت فرش قیطران کاشان

تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله
تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله

تهران - صادقیه -پروژه ساختمان مسکونی
تهران - صادقیه -پروژه ساختمان مسکونی

تهران - نارمک - پروژه ساختمان تجاری
تهران - نارمک - پروژه ساختمان تجاری

تهران - مجیدیه - پروژه ساختمان اداری ( اداره آب و فاضلاب منطقه 2 )
تهران - مجیدیه - پروژه ساختمان اداری ( اداره آب و فاضلاب منطقه 2 )

تهران - شهرک صنعتی خاوران - پروژه سوله
تهران - شهرک صنعتی خاوران - پروژه سوله

مازندران - شهرستان رویان - پروژه ساختمان مسکونی
مازندران - شهرستان رویان - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - ونک - پروژه ساختمان اداری
تهران - ونک - پروژه ساختمان اداری

تهران - دماوند - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - دماوند - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - یافت آباد - پروژه حسینیه
تهران - یافت آباد - پروژه حسینیه

تهران - صالح آباد غربی - پروژه سوله
تهران - صالح آباد غربی - پروژه سوله

تهران - جنت آباد جنوبی - پروژه ساختمان اداری
تهران - جنت آباد جنوبی - پروژه ساختمان اداری

تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله طبقاتی
تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله طبقاتی

تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله
تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله

تهران - شهرک غرب - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - شهرک غرب - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - شهرک راه آهن - بلوار امیر کبیر - خیابان یاس 4 - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - شهرک راه آهن - بلوار امیر کبیر - خیابان یاس 4 - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - دانشگاه صتعتی شریف - پروژه ساختمان اداری
تهران - دانشگاه صتعتی شریف - پروژه ساختمان اداری

تهران - شهرک صنعتی اشتهارد - پروژه سوله طبقاتی
تهران - شهرک صنعتی اشتهارد - پروژه سوله طبقاتی

تهران - امامزاده حسن - پروژه پارکینگ طبقاتی
تهران - امامزاده حسن - پروژه پارکینگ طبقاتی

تهران - مولوی - پروژه ساختمان اداری
تهران - مولوی - پروژه ساختمان اداری

تهران - شهر ری - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - شهر ری - پروژه ساختمان مسکونی

تهران -شهرک صنعتی نصیر آباد - پروژه سوله طبقاتی
تهران -شهرک صنعتی نصیر آباد - پروژه سوله طبقاتی

تهران - میدان سپاه - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - میدان سپاه - پروژه ساختمان مسکونی

استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - پروژه سوله طبقاتی
استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - پروژه سوله طبقاتی

تهران - عباس آباد
تهران - عباس آباد

تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله طبقاتی
تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله طبقاتی

تهران - خیابان آزادی - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - خیابان آزادی - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - یافت آباد - پروژه ساختمان اداری سپاه
تهران - یافت آباد - پروژه ساختمان اداری سپاه

تهران - شهرک گلستان - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - شهرک گلستان - پروژه ساختمان مسکونی

نهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله
نهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله

تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله
تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - پروژه سوله

تهران - خیابان دماوند - خیابان کیائی - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - خیابان دماوند - خیابان کیائی - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - صفادشت - پروژه سوله
تهران - صفادشت - پروژه سوله

تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار بوستان
تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار بوستان

قزوین - شهرک محمدیه - پروژه ساختمان مسکونی
قزوین - شهرک محمدیه - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - آزاد شهر - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - آزاد شهر - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - رودهن - پروژه ساختمان ویلایی
تهران - رودهن - پروژه ساختمان ویلایی

تصاویر گلمیخ عرشه فولادی
تصاویر گلمیخ عرشه فولادی

تهران - باقر شهر - پروژه ساختمان اداری
تهران - باقر شهر - پروژه ساختمان اداری

تهران - خیابان بنی هاشم - خیابان خواجه عبداله
تهران - خیابان بنی هاشم - خیابان خواجه عبداله

تهران - شهر قدس - پارک ولیعصر
تهران - شهر قدس - پارک ولیعصر

تهران - سه راه آدران - پروژه ساختمان تجاری
تهران - سه راه آدران - پروژه ساختمان تجاری

تهران - اتوبان صدر - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - اتوبان صدر - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - اتوبان صدر - خیابان شهید قلندری
تهران - اتوبان صدر - خیابان شهید قلندری

تهران - حسن آباد - پروژه مسجد
تهران - حسن آباد - پروژه مسجد

تهران - زعفرانیه - پروژه ساختمان اداری
تهران - زعفرانیه - پروژه ساختمان اداری

تهران - خاوران - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - خاوران - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - بلوار ارتش - بلوار اوشان - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - بلوار ارتش - بلوار اوشان - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - لویزان - پروژه ساختمان  اداری
تهران - لویزان - پروژه ساختمان اداری

تصاویر نحوه عبور تاسیسات در سقف های عرشه فولادی
تصاویر نحوه عبور تاسیسات در سقف های عرشه فولادی

تهران - خیابان دماوند - پروژه سپاه
تهران - خیابان دماوند - پروژه سپاه

تهران - فرمانیه - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - فرمانیه - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - حسین آباد _ پروژه ساختمان اداری
تهران - حسین آباد _ پروژه ساختمان اداری

تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه ساختمان صنعتی
تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه ساختمان صنعتی

تهران -نیاوران - جمال آباد - پروژه ساختمان مسکونی
تهران -نیاوران - جمال آباد - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - سهروردی - خیابان خرمشهر - پروژه ساختمان اداری
تهران - سهروردی - خیابان خرمشهر - پروژه ساختمان اداری

تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - شهرک صنعتی نصیرآباد - پروژه ساختمان اداری
تهران - شهرک صنعتی نصیرآباد - پروژه ساختمان اداری

تهران - دهکده المپیک - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - دهکده المپیک - پروژه ساختمان مسکونی

مازندران - شهرستان نور - پروژه ساختمان مسکونی
مازندران - شهرستان نور - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله
تهران - شهرک صنعتی پرند - پروژه سوله