پروژه های مربوط به سقفهای کرمیت و تیرچه سفالی


تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان اداری
تهران - جنت آباد - پروژه ساختمان اداری

تهران -اتوبان صدر - پروژه ساختمان مسکونی
تهران -اتوبان صدر - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - جاده ساوه - سه راه آدران - پروژه ساختمان اداری
تهران - جاده ساوه - سه راه آدران - پروژه ساختمان اداری

تهران - لواسان - پروژه دیوار برشی در اسکلت فلزی
تهران - لواسان - پروژه دیوار برشی در اسکلت فلزی

تهران - دولت آباد - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - دولت آباد - پروژه ساختمان مسکونی

تهران - علی آباد - پروژه ساختمان مسکونی
تهران - علی آباد - پروژه ساختمان مسکونی